Tüp Bebek Tedavisi Ankara

Tüp bebek tedavisi Ankara ilinde yıllar geçtikçe daha yaygın olarak kullanılan bir yardımla üreme yöntemidir. Özellikle çevresel faktörler ve kadınların kariyer nedeniyle gebeliği geciktirmeleri nedeniyle infertilite sıklığı giderek artmaktadır. Ovülasyon indüksiyonu, aşılama tedavisi yada tüp bebek tedavisi Ankara ilinde oldukça sık kullanılan bir tedavi yöntemidir.

Tüp Bebek Tedavisi Ankara Fiyatları

Ankara’da tüp bebek tedavisi, oldukça özel bir tedavi yöntemidir. Gelişen teknoloji ile beraber her geçen gün tüp bebek tedavisinde yeni yöntemler hayata girmekte ve infertil çiftlerin gebelik şansını arttırmaktadır. Yüksek teknoloji kullanılması nedeniyle elbette tüp bebek maliyetli bir işlemdir. Yüksek standartlarda kurulan merkezlerde kullanılan özel malzemelerde tüp bebek fiyatlarını etkilemektedir. Tüp bebek tedavisi Ankara fiyatları için bize ulaşabilir, tedavi için bilgi ve randevu alabilirsiniz.

Tüp Bebek Tedavisi Ankara Nasıl Yapılır?

Tüp bebek tedavisi laboratuvar ortamında kadından alınan yumurtalarla erkekten alınan spermlerin birleştirilmesi ile oluşturulan embriyonun rahim içine yerleştirilmesinden ibarettir. Bu noktada gelişen embriyolardan en kaliteli olanlardan seçilerek embriyo transferi yapılır.

Ankara’da yaşayan tüm çiftleri içerisinde çocuk sahibi olamayan çiftleri de Ankara tüp bebek tedavisi için merkezimizde takip ve tedavi ediyoruz. Ankara tüp bebek doktorlarımız her hastaya özel tedavi yöntemleri ile çiftlerin hayallerini gerçekleştiriyorlar. Ankara tüp bebek merkezimize tüm hastalarımız gönül rahatlığı ile başvurabilir.

Ankara’da Tüp Bebek Tedavisi Hangi Durumlarda Yapılır?

Tüp bebek tedavisi ilk keşfedildiği dönemde sadece tüpleri tıkalı yada olmayan kadınlarda yapılmıştır. Zamanla teknolojinin gelişmesi ve uygulamaların daha da basitleştirilmesi sayesinde uygulama alanı artmıştır. Bugün erkek ve kadın infertilitesinde yaygın olarak uygulanmaktadır.

  • Açıklanamayan infertilite (kısırlık) olanlarda,
  • Tüpleri tıkalı yada olmayan kadınlarda,
  • Yumurtlama bozuklukları olanlarda,
  • Polikistik over sendromu bulunanlarda,
  • Endometriozis ve çikolata kisti olan hastalarda,
  • Erkeklerde sperm sayı, morfoloji ve hareket anormalliklerinde
  • Genetik geçişli hastalığı olan çiftlerde hastalığı taşımayan embriyonun seçilerek yerleştirilmesi amacıyla
  • Başarısız 3 aşılama tedavisi sonrasında

Tüp Bebek Tedavisinin aşamaları nelerdir?

Klasik bir tüp bebek tedavisinde aslında aşamalar oldukça standardize edilmiştir. Bu aşamalar sırasıyla yumurtalıkların uyarılması, yumurta toplanması, yumurtaların döllenmesi, embriyo transferi şeklindedir. Dilerseniz şimdi bu basamakları detaylarıyla inceleyelim.

Yumurtalıkların Uyarılması

Tedaviye başlamadan önce başvuran çiftlerden ayrıntılı olarak bilgileri alınır. Gebeliğe engel olacak bir hastalık varlığı, ailede infertil akrabaların varlığı, sigara ve alkol kullanımı ve erkekten kaynaklanan bir problemin varlığı araştırılır.

Hastaya tüp bebek tedavisinin aşamaları ve başarı olanları hakkında detaylı olarak bilgi verilmelidir. Hastada tedavi öncesi yapılacak testler ve kullanılması gereken ilaçlar planlanmalıdır. Sonrasında her hastaya özel tüp bebek tedavisi programı oluşturulmalıdır.

Yumurtlama tedavisine adetin 2. Yada 3. Günü başlanır. Yapılan ilk ultrasonda rahim içi tabakası, yumurtalıklardaki foliküller ve rahimdeki anormalikler taranır. Herhangi bir problem yoksa tedaviye başlanabilir.

Uygun olan hastalara yumurta geliştirici iğneler başlanır. Bu iğnelerin cinsi ve dozu hastaya göre değişiklik gösterir. Yumurta takibi 2-3 gün aralıklarla yapılır. İstenen boyutlara ve sayıya ulaşılınca yumurta çatlatma iğnesi yapılır. Ultrason takipleri sırasında gerekli görülen hastalarda kan estradiol seviyeleri de ölçülebilir. Yumurta çatlatma iğnesinde 34-36 saat sonra yumurta toplama işlemi yapılır.

Yumurta Toplama

Yumurta toplama işlemi ağrılı bir işlem olup sedasyon adı verilen yüzeyel anestezi ile yapılmalıdır. Bu nedenle yumurta toplama işlemi yapılacak hastalarda mutlaka 6-8 saatlik açlık olması önemlidir.

Yumurta toplama işlemi transvajinal ultrason ile yapılır. Transvajinal proba tutturulmuş olan özel bir aparat yardımı ile iğne geçirilir ve yumurtalıklardaki yumurtalar belli bir sıraya göre tek tek aspire edilir. Toplanan yumurta sıvıları anında laboratuvarda analiz edilerek içindeki yumurtalar toplanır ve özel bir sıvının olduğu ortama alınır. Toplanan yumurta sıvısında yumurta tesbit edilemezse folikülün içi gerekirse 2-3 defa yıkanabilir.

Yumurta toplama işlemi yumurtaların sayısına göre değişir. Genellikle 10-20 dakika sürer. İşlem sonrasında yumurtalıklarda yada vajenden kanama olup olmadığı kontrol edilmelidir. Herhangi bir kanama yoksa hasta uyandırılır ve işleme son verilir. İşlem sonrasında hastaya bir takım ilaçlar başlanır ve embriyo transferi için gün verilerek 30-60 dakikalık bir gözlemin ardından hasta evine gönderilir.

Yumurtaların Döllenmesi

Yumurta toplama işlemi ile toplana yumurtalar laboratuvarda bazı özel işlemlerden geçirildikten sonra olgun yumurtalar erkeğin spermleri ile döllenir. Bu işlem mikro enjeksiyon yöntemi olarak adlandırılmaktadır. Özel mikroskoplar altında çok ince yumurta tutucu ve iğneler yardımıyla her yumurta içine tek bir sperm verilerek yumurtaların döllenme aşamaları için takibe alınır.

Ertesi gün bölünmeyi, başaran embriyolar takipte bölünmeye devam etmelidir. Bu bölünme aşamaları embriyo 3. Gün yada 5. Gün olana kadar takip edillir. Hastanın embriyo sayısı fazla ise 5. Güne kadar takip edilmesi tercih edilir. Çünkü 5. Güne kadar giden embriyolar daha kaliteli embriyolardır ve rahime tutunma oranları daha fazladır.

Embriyo Transferi

Embriyo transferi sırasında ağrı olmaz. Bu nedenle anestezi gerektirmez. İşlem öncesinde vajen özel solüsyonlarla temizlenir. Ultrason eşliğinde ince ve yumuşak bir katatere yüklene embriyolar yavaşça rahim içerisine enjekte edilir. Bu işlem esnasında hastanın hafif idrara sıkışık olması istenir. Bu işlem kolaylığı açısında önemlidir.

Transferden 30 dakika sonra hasta gönderilir. Evde 1-2 gün istirahat etmesi önerilir. Yapılan embriyo tranbsferinde kullanılan embriyo 3 günlük ise 12 gün sonra, 5 günlük ise 10 gün sonra gebelik testi yaptırılması önerilir.

Tüp bebek tedavisinde kullanılan yöntemler nelerdir?

Tüp bebek tedavisi ilk başladığı dönemlerde yumurtalar özel ortamlarda mşlyonlarca spermin ortasına bırakılır ve en sağlıklı spermin yumurtayı döllemesi beklenirdi. Özellikle sperm sayısı az olan hastalarda laoratuvar ortamında yapılan bu işlemle gebelik şansı artırılmaya çalışılırdı. Ancak teknolojinin gelişmesi ve yeni yöntemlerin ortaya çıkması nedeniyle bu yöntem neredeyse artık hiç kullanılmamaktadır.

Günümüzde en sık kullanılan yönteö mikroenjeksiyon yöntemidir (ICSI). Mikroenjeksiyon ilk zamanlarda sadece sperm sayısı yada anormalliği fazla olan çiftlerde kullanılırken günümüzde tüp bebek deyince aklımıza direkt olarak ICSI gelmektedir. Tüm dünyada ve ülkemize tüp bebek uygulamalarının tamamı şu anda mikroenjeksiyon yöntemi ile yapılmaktadır.

İn vitro maturasyon adı verilen başka bir yöntem ise sadece özel seçilmiş bazı hastalarda kullanılmaktadır. Bu tedavide yumurtalar için uyarıcı iğneler verilmeden olgunlaşmamış yumurtalar toplanır ve bu yumurtalar laboratuvar ortamında olgunlaştırılır. Özellikle hiperstimülasyon riski fazla olan hastalar için geliştirilmiş bir yintem olmakle beraber günümüzde çok sık kulalnılan bir yöntem değildir. Çünkü özel tedavi yöntemleri ve tedavileri ile hiperstimülasyon gelişme riski azaltılmaktadır.

Tüp Bebek Tedavisi Ne Kadar Sürer?

Tüp bebek tedavisi adetin 2. Yada 3. Günü başlanır. Genellikle 12-15 günde embriyo transferi ile sonlandırılır. Ancak hiperstimülasyon riski yüksek olan hastalarda yada yumurtalık rezervi düşük olan hastalarda bu süre uzayabilir yada kısalabilir.

3 günlük takipler sonrasında uygun büyüklüğe gelen yumurtalar görüldüğünde çatlatma iğnesi yapılır. Çatlatma iğnesinden 34-36 saat sonra ise yumurtalar toplanır. Gelişen embriyo sayısına ve kalitesine göre 3. Gün yada 5. Gün embriyosu rahm içine enjekte edilerek süreç tamamlanır.

Tüp Bebek Kaç defa denenebilir?

Tüp bebek işleminde sayı sınırlaması yoktur. İlk 3 denemede gebelik şansı daha yüksektir. Ancak 12. Tüp bebek denemesinde bile hamile kalanlar vardır. Bu nedenle tüp bebek sayısına bakılmaksızın çiftlerin tedaviye devam etmeleri oldukça önemlidir.

Tüp Bebek’te Başarı Oranları Nasıldır?

Tüp bebek başarı oranları tüp bebek merkezleri arasında farklılık göstermektedir. Bu oranlar %30-70 arasında verilmektedir. Burada ciddi bir oran farklılığının olduğu görülmektedir. Bu farklılık elbette hasta seçiminden kaynaklanmaktadır. Genç hastalarda bu oranlar %50-70 arsında iken 40 yaş üstü hastalarda başarı oranları %10 lara kadar düşmektedir. Bu noktada en önemli faktör kadında beraberinde mevcut bir hastalık varlığı ve yumurtalık rezervidir. Bu faktörlerde elbette tüp bebekte başarı şansını etkileyecektir.

Kadın yaşı tüp bebek başarısında oldukça önemli bir kriterdir. 35 yaş üstünde zaman geçtikçe kadınlarda yumurtalık rezervi azalmaktadır. Gençlerde genellikle yumurtalık rezervi yüksek olmakta ve tedaviye daha olumlu cevap vermektedir. Genç hastalarda yumurtalık rezervi düşük bile olsa elde edilen yumurtaların kaliteli olması nedeniyle daha kaliteli embriyolar elde edilmekte ve bu başarı şansını arttirmaktadır.

Yine rahim içi anormallikleri, çikolata kisti varlığı yada erkekte ciddi sperm bozuklukları başarı sansını azaltır.

Ankara Tüp Bebek Fiyatları 2021

Ankara Tüp Bebek fiyatları 2021 yılında, işlemin yapılacağı merkeze, uygulanacak yöntemlere ve kullanılacak ilaç dozuna göre oldukça farklılık gösterir. Tüp bebek tedavisinde kullanılan ilaçlar genellikle 3000 – 4000 tl arasında tutmaktadır. Ankara tüp bebek fiyatları merkezler arasında da oldukça farklıdır. Ankara tüp bebek merkezi fiyatları 7000 – 15000  arasında değişmektedir. Ankara tüp bebek merkezi doktorları olarak her zaman yanınızdayız. Dokotrlarımız Doç. Dr. Nermin köşüş ve Doç. Dr. Aydın Köşüş tedavi süresi boyunda hem tıbbi hem de psikolojik olarak her zaman sizlere destek olacaktır. Ankara tüp bebek tedavisi 2021 fiyatları için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Ankara’da Tüp Bebek Tedavisi görmek isteyen çiftler Ankara Çankaya İlçesi, Çukurambar semtindeki merkezimize başvurabilirler. Ankara tüp bebek fiyatları ile ilgili detaylı bilgiyi asistanlarmızdan alabilirsiniz.

Tüp bebek ve diğer tüm jinekolojik konularla ilgili www.ankarakadindogumuzmani.com adlı adresimizide inceleyebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.