vajinismus tedavisi ankara

Vajinismus hastalığı, çiftlerin cinsel hayatını oldukça zorlaştıran bir durumdur. Cinsel problemler zamanla evlilik hayatında olumsuzluklara neden olabilmekte ve sadece bu nedenle çiftler arasında boşanma yaşanabilmektedir. Aslında 1-3 seansta %100 oranında tedavi edilebilen bir hastalıktır. Çiftler doktorun önerileri doğrultusunda uyumlu ve istekli olursa çözülmemesi için herhangi bir neden yoktur.

Vajinismus hakkında daha fazla bilgi edinmek mi istiyorsunuz? Vajinismus nedir, nedenleri, tedavisi, en iyi vajinismus doktorları ve Ankara vajinismus tedavi ücretleri” gibi soruların cevabını bulmak istiyorsanız makalemizi mutlaka okuyunuz.

Vajinismus nedir?

vajinismus tedavi merkezleri Ankara
Vajinismus Tedavisi Ankara

Vajinismus, cinsel ilişkiyi zorlaştıran yada tamamen engelleyen istemsiz vajinal kas spazmı olarak ifade edilmektedir (1). Nispeten seyrek olan ancak iyi anlaşılan ve kolayca tedavi edilebilen bir kadın cinsel işlev bozukluğudur. Vajinismus hastalığında yüksek tedavi oranı ve teşhis koymanın kolay olması rahatlatıcıdır.

Vajinismusun toplumdaki yaygınlığı net olarak belli değildir. Böyle bir çalışma stresli bir jinekolojik muayeneyi gerektirecektir, bu da hastaları genellikle bu muayeneden kaçınmaya itecektir. Sonuç olarak, bu sorunun yaygınlığı ile ilgili önemli ölçüde değişen tahminler olmuştur. Bazıları nispeten nadir bir durum olduğunu iddia ederken, diğerleri bunun en yaygın kadın psikoseksüel işlev bozukluklarından biri olduğunu öne sürmektedir. Popülasyon yaygınlığı bilinmemekle birlikte, klinik muayenelere göre vajinismus sıklığının % 5-17 arasında değiştiği bildirilmiştir (2). Toplumda 10 kadından birinde görüldüğü söylenebilir.

Vajinismus, çok farklı nedenleri olmasına rağmen, %100 oranında tedavi edilebilen bir hastalıktır. Vajinismus problemi yaşayan kadınlar, vajinismus Ankara klinikleri tarafından 1-3 gün gibi kısa bir sürede kesinlikle tedavi edilebilmektedir. Tedavinin başarısı çiftlerin tedaviye uyumu ve isteği ile alakalıdır.

İlk Gece Korkusu Vajinismus ile ilişkili midir?

İlk gece korkusu, geçmişimizde yaşadığımız deneyimler ve duyumlar ile bilinçaltımıza yerleştirdiğimiz bilgilere bağlı olarak yaşanmaktadır. Ancak ilk gece korkusu olan kadınlarda genellikle normal cinsel birliktelik olmaktadır.

Kaç çeşit vajinismus vardır?

Vajinismus oluşmaya başladığı zamana göre kategorize edilebilir:

Birincil Vajinismus

Bu genellikle kadınlar ilk cinsel ilişkiye girdiklerinde ortaya çıkar. Penetrasyon zordur ve partner vajinanın açılışında “duvara çarpıyor” gibi hissedebilir. Kadın hem ağrı hem de genel kas spazmları yaşayabilir. Solunum da geçici olarak durabilir. Vajinal girişim eylemi durduğunda semptomlar da durur. Cinsel ilişki dışında tampon kullanımı ve jinekolojik muayenelerde de birincil vajinismus yaşanabilir.

İkincil Vajinismus

Bu, bir kadının hayatının herhangi bir aşamasında yaşanabilir ve vajinismus geçmişi olmayanları bile etkileyebilir. Çoğu zaman menopoz, enfeksiyon, travmatik olaylar, ilişki sorunları, doğum, ameliyat veya tıbbi yan etkiler gibi belirli olaylardan kaynaklanır.

Altta yatan durum tedavi edildiğinde bile ikincil vajinismus devam edebilir. Vücudun penetrasyona olumsuz yanıt vermesi için şartlandırıldığı için, hasta herhangi bir girişimde ağrı hissedebilir.

Vajinismus Olup Olmadığı Nasıl Anlaşılır?

Vajinismus olup olmadığı belirtiler ile net bir şekilde anlaşılır. Vajinismus belirtileri çok tipiktir. Pekçok kadın vajinismus tanısını kendisi koyar ve tedavi için doktor arayışına girer. Ancak öncelikle bir kadın doğum uzmanı tarafından anatomik bir problem açısından görülmelidir.

Vajinismusun Belirtileri Nelerdir?

vajinismus-belirtileri
Vajinismus Belirtileri

Vajinismustan muzdaripseniz, yine de cinsel olarak uyarılabilir ve penetrasyon olmayan seksten zevk alabilirsiniz. Vajinismus her zaman bir sorun olmayabilir ve bazen rahat penetratif seks yapabilirsiniz. Bununla birlikte, genellikle seks yapmaya çalıştığınızda bunun daha fazla farkına varabilirsiniz. Vajinismus belirtileri şunları içerir:

 • Cinsel ilişki sırasında yanma / batma hissi (disparoni)
 • Penetratif seks yapamama
 • Uyarılamama
 • Vajinal kuruluk
 • Tampon veya adet kabı yerleştirememe ve çoğu zaman bunları çıkaramama
 • Orgazm olamama
 • Jinekolojik muayeneyi tolere edememe

Şimdi vajinismus belirtileri detaylarını inceleyelim.

Vajinal kas spazmı

Vajinismus ‘vajinanın ağzının istemsiz spazmodik kapanması, bu kadar aşırı duyarlılıkla birlikte birleşmeye tam bir bariyer oluşturması’ olarak tanımlandı. Vajinismus, ya bir ‘ağrı bozukluğu’ ya da ‘vajinayı çevreleyen pelvik taban kaslarının spazmından oluşan ve penis girişinin imkansız ya da acı verici olduğu vajinal açıklığın tıkanmasına neden olan bir cinsel işlev bozukluğu’ olarak sınıflandırılmaktadır (3).

Vajinal kas spazmı kriterinin geçerliliğini değerlendirmenin başka bir yöntemi, yüzey elektromiyografisi (sEMG) veya iğne elektromiyografisi yoluyla yapılabilen kas aktivitesinin elektriksel kaydıdır. Son zamanlarda yapılan sEMG ve iğne EMG çalışmaları vajinismus tanısı almış kadınlarda pelvik taban kaslarının aktivitesini araştırmıştır. Vajinismuslu kadınların, kontrollere kıyasla daha düşük pelvik taban kas gücü ve daha yüksek vajinal / pelvik kas tonusu sergiledikleri bulunmuştur. Vajinismuslu kadınlarda levator ani, puborektalis ve bulbokavernozus kaslarında istirahatte ve vajinismus refleksinin indüksiyonunda daha yüksek EMG aktivitesi tesbit edilmiştir (4). 

Kkas spazmı  teriminin işlevselleştirilmiş bir tanımının bulunmaması ve vajinismusa hangi kasların dahil olduğu konusunda fikir birliğinin olmaması nedeniyle yapılan araştırmalarda bazen çok çelişkili sonuçlar bulunabilmektedir. Bazı yazarlar vajinanın dış üçte birlik kısmındaki kaslar, pelvik kaslar veya sirkumvajinal ve perivajinal kaslar gibi geniş kas gruplarına atıfta bulunur, diğerleri ise bulbocavernosus, levator ani ve puboccoccygeus gibi daha spesifik olanlara atıfta bulunur (5). Spazmın istemsiz kas krampını mı, savunma mekanizmasını mı yoksa pelvik taban kaslarının hipertonisitesini mi ifade ettiği konusunda bir anlaşma olmadığı için spazm terimi de tartışmalıdır.

Vajinismustaki kas spazmı ve kaslar ile ilgili fikir birliği olmamasına ek olarak, vajinal kas spazmı için ampirik olarak standartlaştırılmış bir tanı protokolü yoktur. Vajinismusu teşhis etmek için pelvik muayene gereksede, aslında sıklıkla hastaların ifade ettiği vajinal penetrasyondaki zorluklar ile tanı konulmaktadır (6). 

Ağrı

Vajinismus cinsel bir ağrı bozukluğu olarak sınıflandırılmaktadır. Ağrının vajinal kas spazmının bir nedeni mi yoksa sonucu mu olduğu konusunda da bilgi eksikliği vardır (6). 

Vajinismus yaşam boyu (birincil) veya edinilmiş (ikincil) olarak sınıflandırılabilir. Yaşam boyu ve edinilmiş vajinismusun genellikle etiyolojisi ve tedaviye yanıtı açısından farklı olduğu düşünülse de, bu iddiaları doğrulayan ampirik veri yoktur.

Vajinismusun disparöniden ayırıcı tanısı

Birbirine benzeyen iki cinsel ağrı bozukluğu vardır: vajinismus ve disparoni. Disparoni, ‘cinsel ilişkiye bağlı tekrarlayan genital ağrı’ olarak tanımlanmaktadır (1). 

Vajinismus ve disparoni iki ayrı klinik antite olmasına rağmen, yüksek vulvar ağrı ve vajinal / pelvik kas tonusu gibi birçok örtüşen özelliğe sahiptir. Aslında, bir dizi çalışma vajinismuslu kadınların büyük bir yüzdesinin (% 42 ile% 100 arasında) aynı zamanda disparoni kriterlerini de karşıladığını göstermiştir. Bununla birlikte, yüzeysel disparoni vajinismus ile daha çok karışmaktadır. Daha derin disparoni ağrıları, vajinismus ile ilişkili olandan genellikle kolaylıkla ayırt edilebilir. Bununla birlikte, vajinismuslu kadınların, bir jinekolojik muayene sırasında önemli ölçüde daha yüksek duygusal sıkıntı seviyeleri sergiledikleri ve disparonili kadınlara kıyasla önemli ölçüde daha fazla cinsel ve cinsel olmayan vajinal penetrasyon girişimlerinden kaçındıkları bulunmuştur (7).

Son zamanlarda vajinismus ve disparöniyi, aşağıdakilerden en az biriyle 6 ay veya daha uzun süre kalıcı veya tekrarlayan zorluklarla karakterize tek bir genito-pelvik ağrı / penetrasyon bozukluğu olarak birleştiren yeni bir kavramsallaştırma önerilmiştir (6):

 • Girişimlerin en az% 50’sinde vajinal ilişki / penetrasyon yapamama;
 • Vajinal ilişki / penetrasyon girişimlerinin en az% 50’si sırasında belirgin genito-pelvik ağrı;
 • Vajinal ilişki / penetrasyon girişimlerinin en az% 50’sinde cinsel ilişki / penetrasyon sırasında vajinal ilişki / penetrasyon veya genito-pelvik ağrı korkusu;
 • Durumların en az% 50’sinde vajinal ilişki / penetrasyon girişimi sırasında pelvik taban kaslarında belirgin gerilme veya kasılma.

Korku

Klinik raporlar uzun süredir var olan korkunun vajinismusta önemli bir rol oynadığını ileri sürmektedir. Vajinismuslu kadınların cinsel ilişkiden kaçınmalarının altında yatan temel neden ağrı korkusudur. Vajinismusu olan kadınlar vajinal penetrasyondan ve buna bağlı ağrıdan korktuklarını bildirirler ve jinekolojik muayene gibi vajinal penetrasyon durumlarında yüksek düzeyde duygusal sıkıntı sergilerler. Vajinismuslu kadınlar ayrıca vajinal penetrasyon içeren jinekolojik muayene, tampon yerleştirme ve cinsel ilişkiden kaçınma eğilimindedir (8).

Vajinismus nedenleri nelerdir?

vajinismus nedenleri
Vajinismus Nedenleri

Vajinismus çeşitli nedenlerle ortaya çıkabilir. Bazıları enfeksiyon gibi fiziksel nedenlerken, bazıları psikolojik kökenlidir.

Vajinismusun Fiziksel Nedenleri

 • Bir enfeksiyondan kaynaklanan tahriş 
 • Uyuşturucu veya alkol kötüye kullanımı
 • Vulvodini 
 • Cinsel uyarılmayı azaltan koşullar (multipl skleroz ve omurilik yaralanması gibi)
 • Menopoz gibi hormonal değişiklikler 

Vajinismusun Psikolojik Nedenleri

 • Vajinanın penetrasyon için çok küçük olmasından korkmak
 • Arzu edilmediği duygusu
 • Önceki kötü cinsel deneyimler
 • Önceki hoş olmayan tıbbi muayeneler
 • Cinselliğin utanç verici veya yanlış olduğu inancı 
 • Depresyon
 • İlişki sorunları
 • Penetratif ilişkiye girecek kadar uyarılmamış olmak

Psikolojik faktörler

Vajinismusun tanımı, teşhisi ve tedavisi büyük ölçüde vajinal kas spazmının organik semptomuna odaklanmış olsa da, önerilen etiyolojik faktörler öncelikle psikojeniktir. En sık önerilenler arasında olumsuz cinsel tutumlar, psikolojik ve / veya fiziksel travma ve ilişki zorlukları yer alır.

Olumsuz cinsel tutumlar ve cinsel eğitim eksikliği

Olumsuz cinsel tutumlar, cinsel cehalet ve vajinismus arasındaki ilişkilere sıkça değinilmiştir. Cinsel bilgi eksikliği ve cinsel suçluluğun varlığı,  ilişkiye girme korkusuna yol açmaktadır. Vajinismustan muzdarip kadınların genel olarak cinsellik ve evlilik öncesi seks hakkında olumsuz görüşlere sahip olduğu sonucuna varılmıştır (9).

İlişki faktörleri

Vajinismusun sıklıkla işlevsiz bir çift ilişkisinden kaynaklandığı bildirilmiştir. Vajinismik kadınların %85’inin ve eşlerinin %90’ının evliliklerden şikayetçi olmadıkları görülmektedir.  Bu çiftlerin daha iyi bir ilişki ve iletişime sahip olduğu gösterilmiştir. Ancak bunların vajinismusun nedenleri mi yoksa sonuçları mı olduğu belirsizliğini korumaktadır.

Vajinismuslu kadınların partnerlerinde de cinsel işlev bozukluğu olabilmektedir. Ancak erkeklerde erektil ve erken boşalma gibi cinsel işlev bozukluğunun genellikle vajinismusun nedeninden çok sonucu olduğu düşünülmektedir (10).

Cinsel ve / veya fiziksel istismar

Cinsel ve / veya fiziksel istismar deneyimi genellikle vajinismusta önemli bir etiyolojik faktördür. Vajinismuslu kadınlarda çocukluk dönemi cinsel müdahale bildirme olasılığı iki kat daha fazladır.  

Biyolojik faktörler

Organik patoloji

 • Kızlık zarı ve doğuştan anormallikler,
 • Enfeksiyonlar,
 • Vestibülodini,
 • Genital cerrahi veya radyoterapi ile ilişkili travma,
 • Vajinal atrofi,
 • Pelvik tıkanıklık,
 • Endometrioz,
 • Vajinal lezyonlar ve tümörler,
 • Yaralanma, doğum veya ameliyat nedeniyle vajinadaki yara izleri,
 • Duşlar, spermisitler veya lateksten kaynaklanan tahriş

etiyolojik faktörler olarak sayılmaktadır.

Pelvik taban disfonksiyonu

Pelvik taban kas disfonksiyonu olarak adlandırılan hipertonisite ve azalmış kas kontrolü vajinismus gelişiminde predispozan bir faktördür. Bununla birlikte, pelvik taban disfonksiyonunun bir predispozan faktör mü yoksa tanımlayıcı semptom mu olduğu belirsizliğini korumaktadır. 

Bekarlarda Vajinismus Belirtileri Nelerdir?

Bekarlarda vajinismus olup olmadığını belirlemek oldukça zordur. Cinsel birliktelik başlamadan vajinismus tanısını bekarlarda koyamayız. Cinsel ilişki korkusu bekarlarda sık görülebilir ancak bu vajinismus olacağı anlamına gelmez.

Vajinismus Kendi Kendine Geçer mi?

vajinismus tanısı
Vajinismus Kendi Kendine Geçer mi

Vajinismus derecesi düşük olan hastalarda eşinin de anlayışlı yaklaşımı ve acele etmemesi ile kendiliğinden çözülebilir. Ancak çoğunda kendiliğinden çözülmesi oldukça zordur ve mutlaka profesyonel bir destek alması gerekmektedir.

Vajinismus olan biri hamile kalabilir mi?

Vajinismusu olan biri tedavi görmeden normal yollarla gebe kalamaz. Ancak anestezi altında aşılama yada tüp bebek tedavisi yapılacak olursa gebe kalabilir. Bu tedavide oldukça yorucu bir süreç olur. Hastada vajinal ultrason yerine abdominal ultrason bakılacağından yumurta geliştirme döneminde hatalı veriler olabilir. Bu nedenla en uygun olanı hamilelik için diğer yöntemleri kullanmaktansa öncelikle vajinismus tedavisi görmektir. Vajinismus olanlar gebe kalsalar bile normal doğum yapamazlar.

Vajinismus Tedavisi Ankara

Vajinismus geleneksel olarak kolayca tedavi edilebilen bir cinsel işlev bozukluğu olarak kabul edilmiştir. 

İlk olarak, uygun şekilde ele alındığında çok yüksek başarı oranlarına sahip, son derece tedavi edilebilir bir sorun olduğunu vurgulamak önemlidir. Durumu geliştirmenin nedenleri hastadan hastaya değişeceğinden, bireysel bazda bir tedavi rejimi oluşturulacaktır. Başlangıçta sebebin psikolojik mi yoksa fiziksel mi olduğunu belirlememiz gerekecek. Bu, ayrıntılı öykü alma ve fizik muayene ile yapılır. Psikolojik sorunları olduğu teşhis edilenler, gerekirse kalifiye bir danışmana sevk edilebilir. Genellikle bu, eşinin desteğiyle, kadının kendisi tarafından başarılı bir şekilde yönetilebilen bir sorundur.

Fiziksel bir neden dışlandığında tedavinin temeli, kadın tarafından kendi evinin mahremiyetinde kendi hızında veya aynı şekilde yetkili bir cinsel terapistin gözetiminde kolayca tamamlayabileceği bir dizi adımdır.

Aşağıda, izlenen adımlar tedavide uygulanır:

 • Vajinismusu anlamak
 • Cinsel geçmişin incelenmesi ve tedavi stratejileri
 • Cinsel ağrı anatomisi
 • Vajinal gerginlik ve pelvik taban kaslarının rolü
 • Yerleştirme teknikleri
 • Dereceli vajinal insersiyonlar
 • Pelvik taban gerilimini azaltmak için çiftler için duyusal odak ve teknikler
 • İlişki öncesi hazırlık egzersizleri
 • İlişkiye geçiş yapmak
 • Tam ağrısız cinsel ilişki ve zevk restorasyonu

Ankara Vajinismus Tedavi Yöntemleri

Ankara vajinismus tedavisi
Ankara Vajinismus Tedavisi

Vajinismus tedavisi Ankara ilinde, bu konuda özel eğitim almış vajinismus doktorları olarak da nitelendirilen kadın doğum uzmanları tarafından yapılmaktadır. Vajinismus tedavisi, seanslar şeklinde Ankara ilindeki vajinismus tedavi merkezlerind,  vajinismus doktorları tarafından genellikle 1-3 seans, yaklaşık 1 haftalık bir sürede %100 tedavi edilmektedir.

Vajinismus tedavi yöntemleri arasında pelvik taban egzersizleri, vajinal dilatör egzersizleri, parmak egzersizleri, hipnoz ve akupunktur vardır. Tedavide en önemli nokta, tedavi tamamlanana kadar tam cinsel birlikteliğin denenmemesidir. Aksi halde durum daha da içinden çıkılmaz bir hal alabilir.

Organik anormallik olanlarda kızlık zarının çıkarılması, vajinal açıklığın kesilmesi ve ardından dilatasyondan oluşan bir cerrahi girişim önerilmektedir (11). Bazı hastalarda tek başına dilatasyonun olumlu sonuçlar sağlamaktadır.

Ameliyat vajinismus için uygun bir tedavi değildir. Ne yazık ki, bu durum genellikle gereksiz pelvik cerrahiye yol açan fiziksel bir problemle karıştırılmaktadır. Pelvik ameliyat olmak, sinir ve kas hasarı yaygın olduğu için diğer pelvik taban bozuklukları geliştirme riskinizi artırır. Bu nedenle, bir pelvik cerrahiye geçmeden önce doğru bir teşhis konulmasını sağlamak her zaman önemlidir.

Vajinismusu aşırı ağrı korkusuna karşı fobik bir tepki olduğundan psikoterapi de önerilmektedir.

Vajinismus, vajinal dilatasyonu içeren davranışa yönelik seks terapisi ile kolayca tedavi edilebilmektedir (11). Vajinal dilatasyondan psikanalize ve davranış odaklı seks terapisine kadar çeşitli tedavilerin başarı oranları her zaman mükemmel olarak rapor edilmektedir. 

Mevcut vajinismus tedavileri dört ana kategoriye ayrılabilir:

 • Pelvik taban fizyoterapisi,
 • Farmakolojik tedaviler,
 • Genel psikoterapi,
 • Bilişsel davranışçı terapi. 
 • Kegel (pelvik taban) egzersizleri – Vajinal kaslarınız üzerinde kontrolü yeniden kazanmak için Kegel egzersizlerini tamamlayabilirsiniz. Bunları elle tamamlayıp vajinanıza bir şeyler yerleştirebildiğinizde, egzersizlerinize vajinal bir koni eklemeyi düşünebilirsiniz. Vajinal koniler, siz egzersiz yaparken vajina içinde durur ve her sıkıştırmayı yapmak için direnç görevi görür. Vajinal koniler ayrıca, doğru kasları kasıldığınızı bilmenize yardımcı olan benzersiz bir gösterge kuyruğuna sahiptir. Egzersizlerinizi daha da geliştirmek ve daha hızlı sonuçlar elde etmek isterseniz, elektronik pelvik toner kullanabilirsiniz. Bunlar, vajinanıza herhangi bir şey yerleştirmezken, hızlı iyileşmeler görmek için mükemmel olan, cilt için bir vajinal prob veya elektronik pedlere sahiptir. 
 • Vajinal dilatatörler – Vajinal penetrasyona karşı hassasiyetinizi azaltmak ve alışmanıza yardımcı olmak için yumuşak plastik çubuklar / dilatatörler kullanılır. Bunlar giderek daha büyük boyutlarda gelir ve kayganlaştırıcı jel ile vajinaya yerleştirilir. Bu tedavi yüksek bir başarı oranına sahiptir, çünkü çoğu kez penetrasyon sağlandıktan sonra, hasta vajinal penetrasyonun mümkün olduğunu fark ettiği ‘ters dönmüş’ bir an yaşar. Bu, daha fazla eğitim için rahatlamalarına yardımcı olur.
 • Gevşeme – Gevşemeyi öğrenmenize yardımcı olmak için vajinal penetrasyon gerçekleşmeden önce yapabileceğiniz birçok gevşeme tekniği vardır. Bunlar vajinanın yakın bölgesine nefes almayı ve nazikçe dokunmayı içerir.
 • Kişisel danışmanlık – Psikoseksüel terapi , vücudunuz, cinselliğinizi ve vajinal penetrasyonla ilgili endişeleriniz hakkındaki duygularınızı anlamanıza yardımcı olabilir. Bilişsel davranış terapisi ve hipnoterapi de sunulabilir.
 • Partnerinizle birlikte danışmanlık – Endişeleriniz hakkında konuşmak ve cinsel yakınlığı yavaşça artırmak, cinsel ilişkiye girmenize yardımcı olabilir.
 • Cinsel dürtünüzü artırmak için egzersizler – Bazı egzersizler, seks sırasında rahatlamanıza ve libidonuzu artırmanıza yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Genellikle partneriniz hazır bulunur ve hem kendi ihtiyaçlarınız hem de partnerinizin ihtiyaçları konusundaki farkındalığınızı arttırmayı amaçlar.
 • Ağrı kesici ilaçlar – Lidokain bazen ağrıyı bir sorun olarak gidermek için reçete edilir.
 • Hormon replasman tedavisi (HRT) – Histerektomi geçirmiş veya menopoza yaklaşan (perimenopozal) kadınlar için HRT’nin fayda sağlayabileceği düşünülmektedir.
 • Botulinum toksini (Botoks) enjeksiyonları – Botoks enjeksiyonlarının vajina çevresindeki kasları uyuşturarak, istemsiz kasılmaları geçici olarak önlediğine dair az miktarda kanıt vardır. Birkaç enjeksiyondan sonra, daha ileri bir uygulamaya ihtiyaç duymadan bir yıl boyunca ağrısız olabileceğinize dair kanıtlar var. Ancak botox enjeksiyonlarının etkisi kalıcı değildir.

Pelvik taban fizyoterapisi

Vajinismus tedavisinde pelvik taban fizyoterapisinin kullanımının mantığı, vajinal kas yapısının farkındalığının ve kontrolünün geliştirilmesine yardımcı olmasının yanı sıra işlevi geri kazanmaya, hareketliliği iyileştirmeye, ağrıyı hafifletmeye ve vajinal penetrasyon anksiyetesinin üstesinden gelmeye yardımcı olacağıdır. Bu hedeflere ulaşmak için nefes alma ve gevşeme, lokal doku duyarsızlaştırma, vajinal dilatatörler, pelvik taban biyogeribildirim ve manuel terapi teknikleri gibi çeşitli teknikler kullanılır (12). 

Farmakolojik tedavi

Vajinismus için üç ana tip farmakolojik tedavi önerilmiştir: lokal anestetikler (örn. Lidokain), kas gevşeticiler (örn. Nitrogliserin merhem ve botulinum toksini) ve anksiyolitik ilaçlar. Lidokain jeli gibi lokal anestetikler vajinismik kas spazmlarının vajinal penetrasyonla yaşanan tekrarlayan ağrıdan kaynaklandığı gerekçesine dayanarak önerilmiştir ve bu nedenle ağrıyı azaltmayı amaçlayan topikal bir anestezik kullanımı spazmı gidermek için varsayılmıştır (13). Vajinal kasları gevşeterek kas spazmını tedavi ettiği öne sürülen topikal nitrogliserin merhem de bazı vakalarda kullanılmaktadır.

Pelvik taban kaslarının hipertonisitesini azaltmak amacıyla vajinismus tedavisinde geçici bir kas felci olan botulinum toksini önerilmiştir (14). Önerilen diğer bir farmakolojik tedavi, diazepam gibi anksiyolitiklerin, vajinismusun geçmiş travmadan kaynaklanan psikosomatik bir durum olduğu ve dolayısıyla anksiyete azaltıcı ilaçların semptomları çözeceği hipotezine dayanan psikoterapi ile birlikte kullanılmasıdır. 

Ancak günümüzde vajinismus tedavisinde farmakolojik tedaviler etkinliği sınırlı olduğu için kullanılmamaktadır.

Genel psikoterapi

Vajinismus tedavisi için evlilik içi etkileşim ve ilişki geliştirme ve hipnoz dahil olmak üzere çeşitli psikolojik tedaviler uygulanmaktadır. Psikolojik tedaviler genellikle vajinismusun evlilik sorunları, çocukluktaki olumsuz cinsel deneyimler veya cinsel eğitim eksikliğinden kaynaklandığı fikrine dayanır. Terapi, bireysel veya çift formatında yürütülebilir. Genel olarak, bireysel terapide tedavi, bozukluğa neden olabilecek altta yatan psikolojik sorunları tespit etmek ve çözmektir. Çift terapisinde vajinismus, çift için bir sorun olarak kavramsallaştırılır ve tedavi, çiftin cinsel geçmişine ve ilişkide meydana gelebilecek diğer sorunlara odaklanma eğilimindedir (15).

Cinsel / bilişsel davranışçı terapi

Vajinismus vajinal dilatasyonu içeren davranışa yönelik seks terapisi ile kolayca tedavi edilebilmektedir (16). Tedavilerinin ilk adımı, jinekolojik muayene sırasında hastaya (ve partnerine) vajinal kas spazmının fiziksel olarak gösterilmesidir. Çifte daha sonra, hastayı vajinal penetrasyona duyarsızlaştırma amacıyla hem hasta hem de partneri tarafından yönlendirilen, dereceli boyutlarda bir dizi dilatatörü evde yerleştirmesi talimatı verilir. 

Tedavi değerlendirmesinde temel bir konu, başarılı bir tedavi sonucunun nasıl tanımlandığıdır. Çalışmaların büyük çoğunluğu başarıyı cinsel ilişki yoluyla vajinal penetrasyon elde etme yeteneği olarak tanımlamıştır. Başarılı bir penetrasyon açıkça çok önemli bir ilk adım olsa da, zevkli duygularla birlikte değilse, o zaman tedavi başarısı sorgulanabilir. 

Kadınların% 98’inin vajinal dilatatörlerle tedavinin sonunda cinsel ilişkiye girebilmesine rağmen,% 50’sinin penetrasyon sırasında hala ağrı yaşadığını bulunmuştur. 

Gerekirse Akupunktur, EMDR, Hipnoz, Botoks enjeksiyonu, NLP gibi destekleyici yöntemler de tedaviye dahil edilir. Her hastanın tedavisi farklıdır.

Hastaların çoğunda 3 günde sonuç alınır ancak ağır hastalarda süre 4-5 güne çıkar.

Parmak Egzersizleri

Çok uzun bir süreçten oluşan parmak egzersizleri ile kişinin cinsel organını ve vajinasını tanıması amaçlanır. Vajinismus sorunu yaşayan hastaların sıklıkla karşılaştığı bu yöntemi incelersek;

Parmak egzersizlerinin avantajları:

 • Kişinin kendi genital bölgesine dokunmasını ve hissetmesini sağlar.
 • Parmakla hissederek vajinanın genişliğini ve kıvrımlı yapısını anlamakta faydalıdır.
 • Vajinanın duyarsızlaşması ve genişlemesi için avantajlıdır.
 • Kadının partnerinin vajinasına dokunmasına ve yabancı cisim sokmasına izin vermesini sağlar.

Parmak egzersizlerinin dezavantajları:

 • Bir kişinin kendi başına böyle bir egzersiz yapması çok zordur.
 • Yavaş ve uzun bir süreçtir. Haftalık seanslar bazında bazen 6 ay veya 1,5-2 yıla kadar uzanan uzun süreli bir tedavidir ve yeterli sabır gerektirir.
 • Başarısızlık korkusu vajinismusun derecesini artırarak kişinin tedaviden uzaklaşmasına neden olabilir.
 • Maddi ve duygusal zarar çok fazladır (Aylarca bazen yıllarca sürebilir)
 • Kocaya karşı direnç, karşılıklı iletişimi bozabilir.
 • Kişinin kendisine ve kocasına tiksinti duymasına neden olabilir ve tedaviyi bırakabilir.

Vajinismus tedavi yöntemleri arasında hipnoz ve hipnoterapi

Hipnoz ve hipnoterapi özellikle dirençli ve çok fazla korku yaşayan hastalarda uygulanabilir. Bu yöntemle bilinçaltı kaygı ve takıntılı düşünceler zihinden temizlenir ve tedavi başarısına katkı sağlanır. Gevşemeyi ve özgüveni artırır.

Ancak hipnoz yöntemi vajinismusun tedavisi için tek başına yeterli değildir. Bilişsel ve davranışsal tedavi yöntemlerinin dahil edilmesi kesinlikle gereklidir. Hipnoz her hastaya uygun değildir. Bazı hastalar için uygundur ve uygulandığında tedavi sürecini hızlandırır.

Vajinismus tedavisi için akupunktur

Akupunktur bilişsel ve davranışsal yöntemlerin yanında vajinismus tedavisine dahil edildiğinde başarı artmaktadır. Akupunktur tedavisi, anksiyeteyi azaltmada ve depresyonu tedavi etmede de etkilidir.

Vajinismus Tedavisi Evde Yapılabilir mi?

Evde uygulayabileceğiniz bir dizi kişisel bakım tekniği vajinismus tedavisine yardımcı olabilir. Ancak vajinismus tedavisi evde değil bir jinekolog yardımıyla daha etkili ve kesin bir çözüm olacaktır.

Vajinismus tedavisi için evde yapabilecekleriniz şunlardır:

 • Vücudunuzu tanıyın. Vücudunuzu ve sizin için neyin iyi hissettirdiğini keşfetmek için kendinize biraz zaman ayırın. Rahat olduğunuzdan emin olun ve kendinizi genital bölgede hissetmeye başlayın.
 • Kendinize nüfuz etmeye çalışmadan önce vajinanızın dış kısmının (vulva) içinde ve çevresinde nasıl hissettirdiğine alışın. Bununla rahat ve rahat olduğunuzda, parmağınızı vajinanızın içine nazikçe sokmayı deneyin. Bunu yapacak kadar rahat hissettiğiniz bir aşamaya gelmeniz günler veya haftalar alabilir. Bunu yapabildiğinizde, parmağınızla vajinanızın içinde hissedin ve çok nazikçe itin.
 • Bunun yerine yağlanmış bir tampon takmayı deneyebilirsin. Aynı yöntemi kullanın, herhangi bir şey eklemeden önce sakin ve rahat olduğunuzdan emin olun.
 • Cinsel bir partneriniz varsa, vajinanızın etrafında olmasına alışmak için cinsel organlarınıza nazikçe dokunmalarını isteyebilirsiniz. Yine, parmağınızla delinecek kadar rahat hissetmeniz muhtemelen zaman alacaktır.
 • Cinsel ilişkiyi denemek istediğiniz bir aşamaya geldiğinizde, işleri yavaşça yapın ve hiçbir şeyi aceleye getirmeyin.
 • Bu yöntemler yardımcı olmazsa, sizi bir cinsel sağlık uzmanına sevk edebilecek doktorunuzla iletişime geçin.

Evde Yapabileceğiniz Vajinismus Egzersizleri

1- Pelvik taban solunumu 

Düz uzanmak rahatsız ediciyse, bacaklarınızı düz bir şekilde uzatarak veya 1-2 yastıkla destekleyerek sırt üstü yatmaya başlayın. Dikkatinizi nefes alma düzeninize getirin ve göbeğinizi ve göğüs kafenizi genişletmeye odaklanın.

Nefes alma sırasında bir şemsiye gibi yavaşça yükselip dışarı çıktıklarını hayal edin. Nefes verirken, hafifçe kaburgaların ve karnın dinlenme durumuna dönmesine izin verin.

Bu egzersizi ilerletmek için nefes alma düzenine devam edin ve dikkatinizi pelvik tabanınıza çekin. Bu kas grubu bir elmas şeklindedir ve kuyruk kemiğiniz ile kasık kemiğiniz arasında önden arkaya ve oturduğunuz kemikleriniz arasında sağdan sola bulunur.

Nefes alırken pelvik tabanın nasıl düştüğüne ve sonra nefes verirken nasıl yukarı kalktığına dikkat edin. Bu hareket çok incedir ve nefes alırken kuyruk kemiğinin yere doğru düşmesi ve nefes verirken yerden kalkması hissi olarak bunu daha çok hissedebilirsiniz.

Bu egzersizi sağlam bir sandalyede oturarak da yapabilirsiniz. Sandalye, egzersiz sırasında pelvik tabana daha fazla his kazandırmak için geri bildirim sağlamada yardımcı olabilir. Bu nazik nefes alma düzenine iki dakika devam edin.

2-Pelvik taban düşmesi

Bu egzersiz, yumuşak bir esneme sağlamak ve pelvik tabanın genel hareketliliğini iyileştirmek için faydalıdır. Bu pelvik taban düşüşü, bağırsak hareketi gibi aktiviteler sırasında veya tampon kullanmak gibi penetratif aktivite sırasında veya seks sırasında pelvik tabanı gevşetmek ve açmak için gerekli olan bir manevradır.

Bu egzersizi yapmak için sırtüstü uzanın veya sağlam bir sandalyede iyi bir duruşla oturun. Nefes paterni, bu egzersize yardımcı olmak için kullanılacaktır. Nefes alın ve gaz çıkarmaya çalışıyormuş gibi yavaşça aşağı doğru bastırın, ardından nefes verin ve pelvik tabanın dinlenme durumuna dönmesine izin verin.

Yatmak zor geliyorsa, nefes alma sırasında vajinal açıklıktan bir yumurta bırakmaya veya ciklet ile bir baloncuğu üflemeye çalıştığınızı hayal etmek faydalı olabilir.

Size en uygun görüntüleri bulun ve egzersize yardımcı olması için kullanın.  Bu hareketi 20-30 tekrar için tekrarlayın. Bunu günde 1-2 kez uygulamak faydalıdır.

3-Piriformis streç

Sırt üstü uzanmaya başlayın. Sağ bileğinizi sol dizinizin üzerinden çaprazlayın ve sağ dizinizi kendinizden uzağa doğru bastırın. Daha fazla gerginlik için sol ayağınızı yerden kaldırın ve dizinizi göğsünüze yaklaştırın.

Bu esnemeyi karşı bacakta tekrarlayın. Bu uzatmayı 30-60 saniye basılı tutun ve ardından her iki tarafta üç tekrar için tekrarlayın.

4-Bebek duruşu

Diz çökmeye başlayın ve kalçalarınızı yavaşça topuklarınıza doğru bastırın. Ardından, gövdenizi öne doğru katlayın ve göğüs kafenizin arkasına ve pelvik tabanınıza nefes verin.

Ek destek veya gerginliğin hissini değiştirmek için kalçalarınızın ön kıvrımında veya dizlerinizin arka kıvrımında bir yastık kullanabilirsiniz. 2-3 dakika bu pozisyonda kalın.

5-Mutlu bebek

Sırt üstü uzanarak başlayın. Dizlerinizi göğsünüze doğru çekin ve ardından ayak başparmağınıza uzanın. Sonra yavaşça dizlerinizi uzatın ve ayaklarınızı tavana doğru bastırın. Kalçalarınızda veya hamstringlerinizde gerginlik varsa, erişiminizi uzatmaya yardımcı olması için dizlerinizin arkasında bir havlu veya yoga kayışı kullanabilirsiniz. Bu pozisyonu koruyun ve derin nefes almaya devam edin ve pelvik tabanın gevşemesine izin verin. Bu pozisyonu 2-3 dakika koruyun.

6-Derin çömelme

Dengeye yardımcı olmak için sağlam ve sabit bir nesnenin yanında durmaya başlayın. Mutfak tezgahı veya tırabzan mükemmeldir, sabit bir sandalye de uygun olacaktır.

Denge için tezgahı veya sandalyeyi arkaya doğru tutun, kalçalarınızı geriye doğru bastırın ve derin bir çömelme yapın. Göğüs kafesine derin bir nefes alın ve önceki egzersizlerde olduğu gibi pelvik tabanı düşürdüğünüzü hayal edin. Bu pozisyonu 1-2 dakika koruyun.

Vajinismus egzersizleri bu durumun üstesinden gelmenin bir bileşenidir. Vajinal dilatörler veya vajinal çubuk gibi ek araçlar yararlıdır.

Hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olacak kapsamlı ve benzersiz bir plan oluşturmanıza yardımcı olmak için kalifiye bir pelvik fizyoterapist tarafından değerlendirme talep etmeniz de tavsiye edilir.

Ankara Vajinismus Tedavi Ücretleri 2021

vajinismus tedavi fiyatları Ankara
Vajinismus Tedavi Fiyatları Ankara

Vajinismus fiyatları merkezden merkeze değişmekle beraber Ankara vajinismus tedavi ücretleri 2021 yılında paket şeklinde veya seans ücreti şeklinde uygulanmaktadır. Vajinismus tedavi fiyatları vajinismus derecesine ve vajinismus tedavi merkezine göre de değişebilir. Kullanılacak tedavi yöntemi de fiyatlarda değişikliğe neden olabilir.

Ankara vajinismus doktorlarımız bu konuda en iyi doktorlar arasındadır. En iyi doktor sizin en iyi iletişim kurduğunuz doktordur. Vajinismus tedavisinde doktor ve hasta iletişimi oldukça önemlidir.

Ankara’nın Çankaya İlçesi Çukurambar semtindeki kliniğimizde, vajinismus tedavisi doktorumuz Doç. Dr. Nermin Köşüş tarafından hasta mahremiyeti ve hisleri ön planda tutularak, hastanın uyum ve isteğine göre genellikle 1-3 seansta kesin çözüme ulaştırılmaktadır. Ankara vajinismus tedavi ücretleri 2021 detayları hakkında bize her zaman ulaşabilir ve bilgi edinebilirsiniz.

Kaynaklar

1.American Psychiatric Association : Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. First, MB (Ed.). American Psychiatric Association, Washington, DC, USA (2000). Google Scholar

2.Spector, I, Carey, M: Incidence and prevalence of the sexual dysfunctions: a critical review of the empirical literature. Arch. Sex. Behav. 19, 389–396 (1990). Google Scholar | Medline | ISI

3. WHO : Manual of The International Statistical Classification of Diseases, Injuries, and Causes of DEATH (10th Edition). Geneva, Switzerland (1992).
Google Scholar

4. Shafik, A, El-Sibai, O: Study of the pelvic floor muscles in vaginismus: a concept of pathogenesis. Eur. J. Obstet. Gynecol. Reprod. Biol. 105, 67–70 (2002). Google Scholar | Medline

5. Lamont, J : Vaginismus: a reflex response out of control. Contemp. Rev. Obstet. Gynaecol. 3, 30–32 (1994). Google Scholar

6. Binik, YM : The DSM diagnostic criteria for vaginismus. Arch. Sex. Behav. 39, 2 (2010). Google Scholar

7. De Kruiff, ME, Ter Kuile, MM, Weijenborg, PT, Van Lankveld, JJ: Vaginismus and dyspareunia: is there a difference in clinical presentation? J. Psychosom. Obstet. Gynaecol. 21, 149–155 (2000). Google Scholar | Medline

8. Reissing, ED, Binik, YM, Khalifé, S, Cohen, D, Amsel, R: Vaginal spasm, pain, and behavior: an empirical investigation of the diagnosis of vaginismus. Arch. Sex. Beh. 33, 5–17 (2004). Google Scholar | Medline | ISI

9. Silverstein, JL : Psychother. Psychosom. 52, 197–204 (1989). Google Scholar | Medline

10. Harrison, CM : Le Vaginisme. Contracept. Fertil. Sex (Paris). 24, 223–228 (1996). Google Scholar

11.Sims, MJ : On vaginismus. Trans. Obstet. Soc. London 3, 356–367 (1861).
Google Scholar

12. Barnes, J, Bowman, EP, Cullen, J: Biofeedback as an adjunct to psychotherapy in the treatment of vaginismus. Biofeedback Self Regul. 9, 281–289 (1984). Google Scholar | Medline

13. Hassel, B : Resolution of primary vaginismus and introital hyperesthesis by topical anesthesia. Anesth. Analg. 85, 1415–1416 (1997). Google Scholar | Medline

14. Brin, MF, Vapnek, MV: Treatment of vaginismus with botulinum toxin injections. Lancet 349, 252–253 (1997). Google Scholar | Medline | ISI

15. Kennedy, P, Doherty, N, Barnes, J: Primary vaginismus: a psychometric study of both partners. J. Sex Marital Ther. 10, 9–22 (1995). Google Scholar

16. Masters, WH, Johnson, VE: Human Sexual Inadequacy. Little, Brown, Boston, USA (1970). Google Scholar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.